Kontakt

Kontaktirajte Hrvatske laburiste - Stranku rada
 
Predsjednik podružnice Zagrebačke županije


Damir Hrdas
095/3890-764

zagrebacka@laburisti.com
 
 

Tajnik podružnice
Željko Tijeglić
095/3890 781
tajnik@zagrebacka.laburisti.com

 

Ilica 35, HR-10000 Zagreb

 


 

SREDIŠNJI URED STRANKE

Hrvatski laburisti - Stranka rada
Ilica 108, HR-10000 Zagreb
telefon: 01/8890-750
internet stranica: http://laburisti.hr
e-pošta: info@laburisti.com

 

Voditeljica Središnjeg ureda
Maja Ilčić
t. 095/3890-751 | tajnik@laburisti.com

Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova 
Igor Lesar
t. 095/3890-755 | administrator@laburisti.com

Suradnik tehničkih poslova, poslova osiguranja i vozač 
Mato Varga
t. 01/8890-750 | ured@laburisti.com

 


 

KLUB ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU

Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada
Hrvatski sabor | Trg sv. Marka 6 | 10000 Zagreb | soba 54
telefon: 01/4569-481
telefax: 01/6303-126
e-pošta: klub.laburisti@sabor.hr